Poradnia Geriatryczna

Geriatra

Wraz z wiekiem wydolność organizmu zmniejsza się, co sprzyja występowaniu różnych chorób i przyjmowaniu wielu różnych leków. Geriatria jest odpowiedzią na potrzeby takich pacjentów, skupia się bowiem na problemach zdrowotnych osób 60+.
Lekarz geriatra wyróżnia się szeroką, interdyscyplinarną wiedzą oraz dużą wrażliwością na potrzeby osób starszych.
W poradni geriatrycznej przeprowadzana jest całościowa ocena geriatryczna (COG) – ocenia ona zakres występujących zaburzeń oraz pomaga ustalić priorytety w leczeniu i rehabilitacji oraz opiece.

W ramach COG lekarz sprawdza między innymi:

  • poziom widzenia i słyszenia,
  • stan skóry,
  • poczucie samotności i stany depresyjne,
  • stany bólowe,
  • związek objawów niepożądanych z zażywanymi lekami,
  • wyniki badań diagnostycznych,
  • poziom zaburzeń pamięci oraz problemów z poruszaniem się,
  • sytuację rodzinną i środowiskową, np. utrata członka rodziny, wsparcie członka rodziny w opiece, możliwość samoopieki.

Geriatria łączy wiedzę z różnych dziedzin medycyny i pozwala na kompleksową ocenę stanu zdrowia, uwzględniającą nie tylko stan zdrowia fizycznego, ale również zdrowia psychicznego i sprawności funkcjonalnej pacjenta. Pozwala to ograniczyć konieczność wizyt u wielu specjalistów. Jest to dobre rozwiązanie, gdy pacjent ma różne choroby.

Konsultacja geriatryczna: 200 zł

ul. Partyzantów 1
83-400 Kościerzyna

Pon-Ndz: 10.00-18.00

Call Now ButtonUmów wizytę